Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Liikkumis- ja oleskelurajoitusten tarkoituksena on joko kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi

 • turvata rajoituksen alaisella alueella tapahtuvaa toimintaa tai
 • siellä sijaitsevaa omaisuutta tai
 • suojata joko alueella oleskelevia tai alueella tapahtuvaan toimintaan nähden ulkopuolisia ihmisiä

Raahen satama-alue rajattu alempaan karttaan punaisella.

Liikkumis_ja_oleskelurajoitus.jpg

 

Liikkumis- ja oleskelurajoitus

Poliisilain (872/2011) nojalla annetun asetuksen (1104/2013) mukaisesti alueella luvaton liikkuminen ja oleskelu on kielletty rangaistuksen uhalla.

Begränsning av rörelsefrihet och visitelse

Enligt en förordning (1104/2013) som utfärdats med stöd av polislagen (872/2011) är det förbjudet att färdas eller vistas utan tillstånd på området, för överträdelse har stadgats straff.

Restriction of access and stay

According to Decree (1104/2013) issued pursuant to the Police Act (872/2011), it is forbidden to access or stay in this area without authorization at risk to punishment.

 

 

 

 

Normaalioloissa sataman alueella olevilla veneväylillä voi liikkua seuraavasti:

 • Kumpeleen ja Hernekarin saaret ja aallonmurtajat
  - marjastus on sallittua
  - retkeily on sallittua, avotulen teko ei ole sallittua
  - leiriintyminen ja yöpyminen ei ole sallittua
  - metsästys on sallittua sille metsästysseuran kanssa sovitulla alueella
 • manneralueelle maihinnousu ei ole sallittua
 • aidattujen alueiden sisäpuolelle meno ei ole sallittua
 • satama-allasalueelle meno ei ole sallittua ilman erillistä lupaa.