Vienti- ja tuontikuljetukset

Pitkälle erikoistuneella, maailmanlaajuisesti toimivalla teräsyhtiö SSAB:lla on suuri tuotantolaitos Raahessa, ja tehtaan tuonti- ja vientitarpeet takaavat tasaisen materiaalivirran sataman kautta vuoden ympäri. 

Yhteislaivaukset teräksen kanssa mahdollistavat esimerkiksi sahatavaran merikuljetukset pääosin kannen alla. 

Satamassa voidaan varastoida kontit asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Vaaralliset aineet varastoidaan erilliselle alueelle ja sähkövirtaa vaativille konteille on Lapaluodon satamassa omat kytkentäpaikat.