Raahen Satama

Raahen Satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa. Ympärivuotinen liikenne on jatkunut yli 40 vuoden ajan. Sataman kautta kuljetetaan erilaisia raaka-aineita ja irtolasteja, terästä, sahatavaraa, kontteja sekä projektiluontoisia laivauksia. Raahen Satama tarjoaa yrityksille kontitus- ja varastointipalveluita sekä edullista kaukolämpöä.

Raahen satama-alue on vienti- ja tuontiteollisuudelle erinomainen logistinen sijoittumispaikka. Raahe sijaitsee valtatie 8:n läheisyydessä ja sähköistetyn radan varrella. Rautatieyhteydet Venäjälle ovat sujuvat.

Raahen Satama Oy aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen.

Raahen Satama Oy:n hallitus

Kauko Lumiaho, puheenjohtaja

Asser Siuvatti, varapuheenjohtaja

Matti Honkala, jäsen

Liisa Lumijärvi, jäsen

Pirkko Valtanen, jäsen

Kaarlo Heikkinen, toimitusjohtaja