Tekniset tiedot

Meriväylän kulkusyvyys

10,0 metriä

Satama-altaan kulkusyvyys

10,0 ja 8,0 metriä 

Laiturit ja laituripaikat

Syväsatama: 2 laivapaikkaa, kulkusyvyys 10,0 metriä
SSAB: 6 laivapaikkaa, kulkusyvyys 8,0 ja 7,8 metriä
Lapaluoto: 3 laivapaikkaa, kulkusyvyys 8,0 metriä
Lapaluodossa on lisäksi erillinen odotuslaituri, jossa on myös sementinlastauslaitteisto sekä hinaajalaituri.

Varastot

Lapaluodon satamassa on katettua varastotilaa lähes 19 000 m2 ja varastokenttiä yhteensä lähes 20 hehtaaria.

Kontitusterminaali

Lapaluodon satamanosassa on syyskuussa 2012 käyttöön otettu kontitusterminaali, jonka pinta-ala on noin 6 000 m2.
Terminaali on Perämeren alueen ensimmäinen automatisoitu ja modernisti varusteltu kontitusterminaali.

Kontitusterminaalissa on kontituslaite, siltanosturi ja kosteudenhallintajärjestelmä. Lisäksi terminaalissa on runsaasti varastotilaa ja useita automaattiovia, joiden ansiosta tuotteiden siirtely ja varastointi sujuu jouhevasti. Kontituslaitteella voidaan lastata sahatavaraa, terästä, suursäkkejä ja muuta kontitettavaksi soveltuvaa tavaraa.

Terminaalin pituus on 132 m, leveys 45 m ja pinta-ala 5 940 m2.

Lastinkäsittelykalusto

Kolme satamanosturia, joiden nostoteho on 12–60 t

Kolme mobilenosturia, nostoteho 60–100 t
Trukkeja, kurottajia sekä muita lastinkäsittelylaitteita 

Rautatieyhteys Lapaluotoon sekä SSAB:lle

Hinaaja Isbjörn 1600 hv.