Ympäristö

Raahen kaupunki on vuokrannut Raahen Satama Oy:lle sataman maa- ja vesialueet sekä laiturit. Yhtiö hallinnoi ja vastaa satamatoiminnoista vuokra-alueilla.

Ympäristöasioiden hallintaan liittyen satamalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2014 myöntämä ympäristölupa, jossa on esitetty tarkkailu-, seuranta ja raportointivelvoitteet. Satamatoiminnan vaikutuksia ympäristöön on tarkasteltu ympäristöluvan hakemisen yhteydessä sekä erillisellä ympäristökartoituksella. Ympäristökartoitus kattaa Raahen kaupungin omistaman Lapaluodon satama-alueen ja siellä Raahen Satama Oy:n ohjaamien prosessien ympäristönäkökohdat.

Lisäksi satamassa seurataan omien ympäristötavoitteiden toteutumista: energiakulutuksen ja jätemäärän vähentämistä sekä lajittelun parantamista.

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 14001:2004 ympäristöstandardia ja hakee kaikille uusille toiminnoilleen ympäristöluvan.