Kaarlo Heikkinen Suomen Satamaliitto ry:n hallitukseen

Julkaistu 23.1.2017

Suomen Satamaliitto ry kokoontui ylimääräiseen vuosikokoukseen 20.1.2017

Kaarlo Heikkinen Satamaliiton hallitukseen.pdf

Suomen Satamaliitto on 20.1.2017 valinnut uuden hallintomallinsa mukaisen hallituksen. Puheenjohtajaksi on valittu toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Torbjörn Witting, Kokkolan Satama Oy. Liiton uusien sääntöjen mukaista hallintomallia edustaa omalta osaltaan se, että kaikki hallituksen jäsenet ovat operatiivisessa vastuussa satama-asioissa.

Satamaliiton hallitukseen valittiin seitsemän muuta jäsentä. Valituiksi tulivat:
Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy
Toimitusjohtaja Kaarlo Heikkinen, Raahen Satama Oy
Johtaja Elina Herrala, Neste Oyj
Toimitusjohtaja Hannu Lappalainen, Free Zone Lappeenranta Oy
Toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun Satama Oy
Operatiivinen johtaja Niklas Ryynänen, Port of Tolkkinen
Toimitusjohtaja Sari Virtanen, Porin Satama Oy

 Suomen Satamaliitto kokoontui ylimääräiseen vuosikokoukseen 20.1.2017 Helsingissä. Edustettuina olivat 23 jäsentä jäsenkunnan 31 jäsenestä

 Satamaliitto käyttää Suomen satamien ääntä toimialan edunvalvonnassa. Suomen Satamaliitto on kansallisesti kattava satamanpitämistä harjoittavien satamaorganisaatioiden vaikuttajaorganisaatio, joka tuo esille satamien näkemykset niin kansallisessa kuin EU-vaikuttamisessa. Satama-ala on käynyt viime vuosina läpi suuren muutoksen, kun kunnalliset satamat ovat siirtyneet osakeyhtiömuotoon ja vastaavasti Satamaliiton jäsenistö on uudistunut kuntajäsenten siirtäessä jäsenyytensä satamayhtiöille. Satamaliitto edustaa kuntaomisteisten satamayhtiöiden lisäksi yksityisesti omistettuja yleisiä satamia ja teollisuussatamia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry,
puh. 010 324 4889

Toimitusjohtaja Kaarlo Heikkinen, Raahen Satama Oy,
puh. 044 439 3930