Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

KULKULUVAT JA TURVALLISUUS


Nämä asiointi- ja turvallisuusohjeet koskevat Raahen Lapaluodon satamanosan liikennettä ja toimintaa.

Satama-alueella kulkeminen on luvanvaraista ja alue on aidattu ja varustettu automaattisella kulunvalvonnalla.

Sataman turvatoimialueella (aidalla rajattu, kylteillä merkitty sisempi alue) liikkuminen on kielletty ilman asianmukaista kulkulupaa. Henkilöt ja ajoneuvot tarvitsevat ns. ISPS-kulkuluvan tällä alueella liikkumiseen. Kaikkien alueella liikkuvien on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Satama-alueella on tallentava kameravalvonta.

Satama-alueella kameralla kuvaaminen ja videointi  on sovittava Raahen Satama Oy:n kanssa. Luvaton kuvaaminen on kielletty. 

Raahen satama ja SSAB:n tehdasalue ovat UAS vyöhykettä. Lupa Drone-kuvaukseen on pyydettävä Raahen Satama Oy:ltä ja SSAB Europe Oy:ltä.

UAS vyöhyke

Saapuminen Lapaluodon satama-alueelle

Satamaan saavutaan Lapaluodontien kautta. Etäisyys Vt8:lta Lapaluotoon on noin 3,5 km. Satama-alue on aidattu ja varustettu kauko-ohjatulla portilla. Saavuttaessa portille on otettava yhteys kulunvalvontaan, joko porttipuhelimella tai soittamalla numeroon 020 491 2924.

Tavaran vastaanotto ja työnjohto sijaitsevat satama-alueella Satamatalossa noin 300 metrin etäisyydellä portista. Satamaan saapuvien on ilmoittauduttava Hooli Stevedoringin työnjohdolle ma–pe kello 7–23 soittamalla numeroon 040 658 3254. 

Rahtiliikenteellä ei ole lupa kulkea Lapaluodon kautta SSAB:lle. SSAB:n alueelle kuljetaan SSAB:n pääportin kautta.

Kulkuluvat ja turvakoulutus

Säännöllistä liikkumista varten tulee suorittaa turvakoulutus ja saada kulkulupa. Säännöllisesti alueella liikennöivät voivat hakea pitkäaikaista kulkulupaa joko alueella toimivista yrityksistä tai satamatoimistosta.

Jos tarvitset kulkuluvan Raahen Satamaan Lapaluodon satamanosaan, saat sen suorittamalla ensin turvakoulutuksen Moodle-koulutusjärjestelmässä. Koulutuksen tavoitteena on taata sataman turvallisuus sen toimintojen ja siellä työskentelevien henkilöiden osalta – sekä toki myös huolehtia sinun turvallisuudestasi.

Jätä tietosi oheisen lomakkeen kautta niin saat käyttäjätunnukset koulutusjärjestelmäämme sekä ohjeet turvakoulutustentin suorittamiseen. Tentin läpäisy on edellytys kulkuluvan myöntämiselle. Päätöksen kulkuluvan myöntämisestä tekee Raahen Satama Oy.

RR ja SL satamanosille luvat myöntää SSAB Europe Oy. 

Turvakoulutustentin suoritettuasi virallinen kulkulupa toimitetaan sinulle sähköpostitse toimistotyöaikana.

Ilmoittaudu turvakoulutukseenTarvitset kulkuluvan myös yksittäiselle vierailulle. Turvakoulutuksen suorittaminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
 

Täytä alla oleva lomake hakeaksesi kulkulupaa. Virallinen kulkulupa toimitetaan sinulle sähköpostitse toimiston aukioloaikana. Päätöksen kulkuluvan myöntämisestä tekee Raahen Satama Oy.

Hae kulkulupaa vierailulle 


Liikkuminen ja työskentely satama-alueella

Varoitusvaatetuksen ja suojainten käyttö

Valtioneuvoston asetus n:o 633/2004 aluksen lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta edellyttää, että työskenneltäessä ja liikuttaessa sataman lastinkäsittely- ja liikennealueilla on käytettävä CE-merkittyä varoitusvaatetusta, kypärää ja työtehtävän mukaisia henkilökohtaisia varusteita. 

Ulkopuoliselta henkilöstöltä edellytämme, että vaatetuksesta ilmenee henkilön nimi ja yhteystiedot.

Varoitusvilkun käyttö

Liikuttaessa satama-alueella tulee ajoneuvoissa käyttää ajoneuvon ympäri näkyvää varoitusvilkkua (poikkeustilanteissa hätävilkkua).

Huomioitavaa liikuttaessa satama-alueella

  • Satama-alueella liikuttaessa on varottava sataman sisäistä trukki- ym. raskasta liikennettä ja annettava tarvittaessa niille esteetön kulku.
  • Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h.
  • Purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyalueita tulee välttää. Lastaavan tai purkavan aluksen ja varaston välinen alue on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne tällä alueella on kielletty. Ota yhteys Hooli Stevedoringin työnjohtoon ennen toiminta-alueelle menoa.
  • Liikuttaessa varastojen nurkkien ja oviaukkojen läheisyydessä tulee noudattaa varovaisuutta. 
  • Autonkuljettaja ei saa poistua autonsa läheisyydestä.
  • Käytä sovittuja / neuvottuja ajoreittejä oman ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pysäköi ajoneuvot vain niille tarkoitettuihin paikkoihin.
  • Tupakanpoltto on kielletty IMDG-konttien varastoalueella ja sen läheisyydessä sekä erikseen osoitetuilla alueilla.
  • Roskat ja muut jätteet on laitettava niille varattuihin astioihin.
  • Vaurioista ja vahingoista yms. on ilmoitettava ahtaustyönjohdolle sekä Raahen Satama Oy:n toimistolle (port@raahe.fi).