Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

Liikkumis- ja oleskelurajoitus


Liikkumis- ja oleskelurajoitusten tarkoituksena on joko kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi:

  • turvata rajoituksen alaisella alueella tapahtuvaa toimintaa tai
  • siellä sijaitsevaa omaisuutta tai
  • suojata joko alueella oleskelevia tai alueella tapahtuvaan toimintaan nähden ulkopuolisia ihmisiä.

 

Poliisilain (872/2011) nojalla annetun asetuksen (1104/2013) mukaisesti alueella luvaton liikkuminen ja oleskelu on kielletty rangaistuksen uhalla.

Enligt en förordning (1104/2013) som utfärdats med stöd av polislagen (872/2011) är det förbjudet att färdas eller vistas utan tillstånd på området, för överträdelse har stadgats straff.

According to Decree (1104/2013) issued pursuant to the Police Act (872/2011), it is forbidden to access or stay in this area without authorization at risk to punishment.