Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

Satamajärjestys

Raahen Sataman uusi satamajärjestys astui voimaan 10.8.2023.

Satama-alueella toimii paljon erilaisia merenkulkua ja kuljetuksia palvelevia yrityksiä. Satamanpitäjä on satama-alueen haltija, joka koordinoi ja päättää alueen turvallisuussäännöistä.

Satamanpitäjä vastaa erilaisten koko satama-aluetta koskevien turva- (ISPS) ja turvallisuussuunnitelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvästä viranomaisyhteistyöstä esimerkiksi alueellisten pelastuslaitosten kanssa.

Raahen Sataman turvallisuussäännöt on koottu satamajärjestykseen sekä siihen nojautuviin turvallisuusohjeisiin.