Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

Kulkuluvat ja turvallisuus

Liikkuminen ja työskentely sataman turvatoimialueella on luvanvaraista.


Kulkuluvat Lapaluodon satama-alueelle

Sataman turvatoimialueella (aidalla rajattu, kylteillä merkitty alue) liikkuminen on kielletty ilman asianmukaista kulkulupaa. Sataman ulkopuoliset henkilöt ja ajoneuvot tarvitsevat ns. ISPS-kulkuluvan alueella liikkumiseen. Kaikkien alueella liikkuvien on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Alueelle pyrkivien on aina ilmoittauduttava Lapaluodon puolella sataman työnjohdolle ma–pe klo 7–23, p. 040 658 3254, muuna aikana SSAB Europe Oy:n portille p. 020 592 2336 ennen alueelle siirtymistä.

Säännöllisesti alueella liikennöivät voivat hakea pitkäaikaista kulkulupaa joko alueella toimivista yrityksistä tai satamatoimistosta. Jos tarvitset kulkuluvan Raahen Satamaan, saat sen suorittamalla ensin turvakoulutuksen Moodle-koulutusjärjestelmässä. Lyhytaikaista vierailua varten voit hakea kulkulupaa eikä sinun tarvitse suorittaa turvakoulutusta.


Vierailu Raahen Satamassa

Mikäli olet saapumassa yksittäiselle vierailulle Raahen Satamaan, tarvitset kulkuluvan. Yhden päivän vierailua varten turvakoulutuksen suorittaminen on vapaaehtoista.

Hae kulkulupaa vierailulle


Säännöllinen liikennöinti Raahen Satamassa

Säännöllisesti alueella liikennöivät voivat hakea pitkäaikaista kulkulupaa. Jos tarvitset kulkuluvan Raahen Satamaan, saat sen suorittamalla ensin turvakoulutuksen Moodle-koulutusjärjestelmässä.

Ilmoittaudu turvakoulutukseen


Varoitusvaatetuksen käyttö

Valtioneuvoston asetus n:o 633/2004 aluksen lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta edellyttää, että työskenneltäessä ja liikuttaessa sataman lastinkäsittely- ja liikennealueilla on käytettävä CE-merkittyä varoitusvaatetusta (huomiovaatestandardi EN 471).

Ulkopuoliselta henkilöstöltä edellytämme, että vaatetuksesta ilmenee henkilön nimi ja yritystiedot.


Varoitusvilkun käyttö

Liikuttaessa sataman turvatoimialueella, aidatun alueen sisäpuolella tulee ajoneuvoissa käyttää ajoneuvon ympäri näkyvää varoitusvilkkua (poikkeustilanteessa hätävilkkua).


Liikkuminen ja työskentely satama-alueella

Työkoneiden ja nostureiden toiminta-alueelle meno on kiellettyä. Mikäli kuitenkin jostakin syystä sinne on päästävä, on se luvallista vasta, kun koneen kuljettajaan on saatu yhteys ja varmistus havainnoinnista (puhelimella tai jos ei muuta, niin kuitattu käsimerkki).

Käytä sovittuja/neuvottuja ajoreittejä oman ja muiden turvallisuuden varmistamiseksi! Pysäköi ajoneuvot vain niille tarkoitettuihin paikkoihin!

Alueella työskentelevien tulee käyttää vaadittua työhön liittyvää suojavarustusta.

Pyydämme asianosaisia ottamaan huomioon em. määräykset ja varmistamaan, että tieto määräyksistä menee myös kaikille yhteistyökumppaneille ja työntekijöille.


LNG:n bunkraus / nesteytetyn maakaasun tankkaus

Katso yleiset ohjeet (PDF)