Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

VASTUULLISUUS

Raahen Sataman toiminnan laadun ja turvallisuuden osoittavat useat eri laatusertifikaatit, sekä toimintaa ohjaavat lait ja useat eri säädökset. 

Ympäristövastuu

Raahen Satama edesauttaa kestävää kehitystä ja Suomen hiilineutraaliustavoitetta. Olemme vastuullisia toiminnassamme ja kehitämme satamaamme siten, että päästöt ovat mahdollisen vähäisiä, puhtaita ja ympäristöystävällisiä. Tarkkailemme toimintamme energiatehokkuutta, kierrätämme, huollamme ja kehitämme järjestelmiä edetäksemme kohti hiilineutraalia satamaa.

Noudatamme toiminnassamme ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmää.

Sosiaalinen vastuu

Raahen Satama palvelee talousalueensa ja koko maan elinkeinoelämää. Sataman toiminnalla on positiiviset vaikutukset alueen työllisyyteen ja talouteen.

Huomioimme toiminnan vaikutukset lähialueella asuviin, teemme yhteistyötä kaupungin ja muiden yhteystyökumppanien kanssa ja viestimme avoimesti toiminnasta.

Huolehdimme henkilökuntamme hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Henkilökuntamme sitoutuu Raahen Sataman arvomaailmaan.

Noudatamme toiminnassamme ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

Taloudellinen vastuu

Yksi Raahen Sataman arvoista on taloudellinen ja toiminnallinen vastuu omistajalle ja asiakkaille. Satama raportoi säännöllisesti sekä sataman hallitukselle että Raahen kaupungille.

Pidämme huolta sekä yhtiömme kuin talousalueemme kannattavuudesta. Varmistamme investoinneilla ja infran ylläpidolla kilpailukykymme.

Raahen Satama maksaa veronsa Raaheen ja maksaa vuosittain osinkoa ja vuokria Raahen kaupungille.

Viestintävastuu

Raahen Sataman tavoitteena on viestiä toiminnastaan rehellisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. Viestinnässämme tuomme esille Sataman tavoitteet, vastuullisuuden ja muut meille tärkeät arvot. Käytämme teknologiaa hyväksi viestinnässämme, mutta meille on tärkeitä myös henkilökohtaiset tapaamiset. Sataman henkilöstöllä on käytössä säännölliset viikkopalaverit, jotka ovat osana sisäistä viestintää.

 

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän standardia, ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmää sekä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Raahen satamalle ISPS-sertifikaatin sekä rataverkonhaltijan turvallisuusluvan.
 

 

FI_9001_14001_45001.jpg