Hyppää sisältöön
Port of Raahe - Raahen Satama

ympäristö

Raahen Satama Oy hallinnoi ja vastaa Lapaluodon ja Syväsataman infrasta, sekä Lapaluodon satamatoiminnoista.  Ympäristöasioiden hallintaan liittyen satamalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa, jossa on esitetty tarkkailu-, seuranta ja raportointivelvoitteet. Satamatoiminnan vaikutuksia ympäristöön on tarkasteltu ympäristöluvan hakemisen yhteydessä sekä erillisellä ympäristökartoituksella. Ympäristökartoitus kattaa Raahen kaupungin omistaman Lapaluodon satama-alueen ja siellä Raahen Satama Oy:n ohjaamien prosessien ympäristönäkökohdat. 

Lisäksi satamassa seurataan omien ympäristötavoitteiden toteutumista: energiakulutuksen ja jätemäärän vähentämistä sekä lajittelun parantamista. 

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 14001:2015 ympäristöstandardia ja hakee kaikille uusille toiminnoilleen ympäristöluvan.