Hyppää sisältöön

Laatu ja ympäristö

 

Raahen Sataman toiminnassa tärkeimmät arvot ovat turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen. 

Toimintamme laadun ja turvallisuuden osoittavat useat eri laatusertifikaatit, sekä toimintaa ohjaavat lait ja useat eri säädökset. 

 

Raahen kaupunki on vuokrannut Raahen Satama Oy:lle sataman maa- ja vesialueet sekä laiturit. Yhtiö hallinnoi ja vastaa satamatoiminnoista vuokra-alueilla. 

Ympäristöasioiden hallintaan liittyen satamalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa, jossa on esitetty tarkkailu-, seuranta ja raportointivelvoitteet. Satamatoiminnan vaikutuksia ympäristöön on tarkasteltu ympäristöluvan hakemisen yhteydessä sekä erillisellä ympäristökartoituksella. Ympäristökartoitus kattaa Raahen kaupungin omistaman Lapaluodon satama-alueen ja siellä Raahen Satama Oy:n ohjaamien prosessien ympäristönäkökohdat. 

Lisäksi satamassa seurataan omien ympäristötavoitteiden toteutumista: energiakulutuksen ja jätemäärän vähentämistä sekä lajittelun parantamista. 

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 14001:2015 ympäristöstandardia ja hakee kaikille uusille toiminnoilleen ympäristöluvan.

Liikkuminen ja työskentely sataman turvatoimialueella on luvanvaraista. Sataman ulkopuoliset henkilöt ja ajoneuvot tarvitsevat ns. ISPS-kulkuluvan alueella liikkumiseen. Lisätietoja satama-alueella liikkumiseen löytyy Ohjeet -sivulta.

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuusstandardia. 

Liikenne- ja viesintävirasto Traficom on myöntänyt Raahen satamalle ISPS-sertifikaatin.

Raahen Satama Oy noudattaa toiminnassaan ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän standardia, ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmää sekä ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Raahen satamalle ISPS-sertifikaatin sekä rataverkonhaltijan turvallisuusluvan.
 

 

FI_9001_14001_45001.jpg