7
loka
2022

Liikennöitävyysselvitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu maakuntakaavojen tuulivoimaloiden alueille

Maakuntien ja satamien yhteistyössä valmisteltu liikennöitävyysselvitys on julkaistu

Maakunnista ja satamista koostuva ohjausryhmä selvitti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien maakuntakaavoihin ehdolla olevien tuulivoimaloiden alueiden saavutettavuutta. Tuulivoimaloiden koko on viime vuosien aikana kasvanut kuljetusten kannalta merkittävästi, mikä aiheuttaa haasteita niin tuulivoima-alueiden saavutettavuudelle, tuulivoimalan osien kuljetuksille kuin tieinfrastruktuurille ja muulle liikenteellekin. Selvityksen tavoitteena oli löytää kuljetuskelpoisimmat erikoiskuljetusreitit, jotta niiden liikennöitävyyden edellytykset voidaan varmistaa ja tuulivoima-alueiden rakentaminen olisi sujuvaa ja tehokasta. Pääpaino oli tuulivoimalan osien erikoiskuljetuksissa. Selvityksessä muodostettiin tuulivoimalakuljetusten pääreitit, joiden nähtiin toimivan keskeisimpinä tuulivoimarakentamiseen liittyvien erikoiskuljetusten yhteyksinä tuulivoimaloiden alueille. Lisäksi arvioitiin tuulivoima-alueiden saavutettavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Liikennöitävyyssselvitykseen

Jaa tämä sivu: