1
maalis
2022

Minna Lento siirtyi vahvistamaan Raahen sataman myyntiä ja markkinointia

Pitkän työuran Kemi Shippingin palveluksessa tehnyt Minna Lento (KTM) aloitti maaliskuun alussa Raahen Satama Oy:n ja satamaoperaattori HOOLI Stevedoring Oy:n yhteisenä myynti- ja markkinointipäällikkönä.

Pitkän työuran Kemi Shippingin palveluksessa tehnyt Minna Lento (KTM) aloitti maaliskuun alussa Raahen Satama Oy:n ja satamaoperaattori HOOLI Stevedoring Oy:n yhteisenä myynti- ja markkinointipäällikkönä.
- Kemissä työskentelin satamaoperaattorin palveluksessa 26 vuotta. Sinä aikana tein töitä sataman operatiivisella puolella, huolinnassa ja viimeiset vuodet myyntipäällikkönä. 2000-luvun vaihteessa aloitin kauppatieteiden opinnot, ja graduni käsitteli liikelaitoksen yhtiöittämistä. Sen myötä olen tutustunut myös satamayhtiön toimintaan. Siitä on paljon apua uudessa tehtävässäni, koska tunnen entuudestaan sekä satamayhtiön että satamaoperaattorin vastuut ja velvoitteet yhteisessä toimintaympäristössä, paljasjalkaiseksi kemiläiseksi itseään kuvaava Minna Lento sanoo.

Raahessa toimii hänen mukaansa mielenkiintoinen ja vahvasti kehittyvä satamakokonaisuus.
- Vuosien varrella olen kuullut esimerkiksi isoilta huolintayhtiöiltä paljon positiivista palautetta siitä, miten sujuvaa ja tehokasta Raahessa on satamayhtiön ja satamaoperaattorin keskinäinen yhteistyö. Koska organisaatiot ovat matalia, päätöksenteko on helppoa ja kaikesta näkee, että iso kuva on hyvin mietitty.

Yksi tärkeä sidosryhmä myynti- ja markkinointipäällikön tehtävässä on kansainvälisiä kuljetuksia sekä logistiikkapalveluja tarjoavat yhtiöt.
- Avoin keskusteluyhteys ja  läpinäkyvyys kaikkien toimijoiden välillä sekä koko kuljetusketjun tunnistaminen ovat edellytys tehokkaille kuljetusketjuille, Lento painottaa.

Hän näkee paljon mahdollisuuksia muun muassa uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan liittyvissä hankkeissa.
- Olemme jo nyt valtakunnallisesti merkittävä energiainvestointien keskittymä maatuulivoimaloiden kuljetuksissa ja käsittelyssä, ja myös merituulivoima tekee tuloaan. Raahen sataman vaikutusalueelle Hailuotoon on suunnitteilla OX2:n 160 merituulivoimalan hanke. Lisäksi Fennovoiman Hanhikivi 1-hankkeen isoimpia komponentteja on mahdollista käsitellä ja varastoida myös Raahen satamassa.

 

Investointeja satamainfraan ja digitalisaatioon

 

Tuulivoimaloiden koko on kasvanut jatkuvasti, ja myös muiden raskaiden lastien käsittely vaatii paljon satamainfralta. Nopeasti kasvaneet tuulivoimahankkeet ovatkin vaatineet satamatoimijoilta innovatiivisuutta ja nopeaa reagointia investointitarpeisiin.
- Yksi esimerkki tällaisesta investoinnista on vetomestareihin eli niin sanottuihin terminaalitraktoreihin kehittämämme siirtokalusto, jolla hoidetaan sataman sisäiset siirrot. Tämä puolestaan vapauttaa normaalisti sataman sisäisiin siirtoihin tarvittavaa siirtokalustoa niille tarkoitettuihin tehtäviin, eli satamasta ulos lähteviin kuljetuksiin, kertoo HOOLI Stevedoring Oy:n toimitusjohtaja Ari Hooli.

Sataman toimintaa kehitetään entistä sujuvammaksi ja tehokkaammaksi myös digitalisaatiolla. Digitalisaatiota hyödynnetään erityisesti tiedon jakamisessa ja yhteisen tilannekuvan luomisessa.
- Tässä korostuu satamaoperaattoreiden ja muiden viranomaisten saumaton yhteistyö. Vastuu yhteistyön organisoinnista on satamayhtiöllä, sanoo Raahen Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sarpola.

Satamayhtiön tärkein tehtävä on hänen mukaansa kehittää Raahen satamaa sekä luoda edellytyksiä sataman eri toiminnoille.
- Tarjoamalla asiakkaille ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä satamapalveluja luomme edellytyksiä myös uuden yritystoiminnan sijoittumiselle Raahen talousalueella, Sarpola toteaa.

Raahen Satama Oy ja HOOLI Stevedoring Oy toivottavat Minna Lennon lämpimästi tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä.

Jaa tämä sivu: