1
joulu
2020

Poikkeusolosuhteet satamatoiminnoissa / Exceptional effects on port operations

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla 01.12.2020

Koronaepidemia on Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheessa. https://oyskorona.fi/koronaepidemian-vaiheet/

 

Raahen satama on avoinna 24 / 7 ja alusliikenne satamassa toimii normaalisti.

 

Seuraavia poikkeustoimia on otettu käyttöön:

·       Raahen Satama Oy:n toimistohenkilökunta on etätöissä mahdollisuuksien mukaan

·       siirrymme etäkokouskäytäntöihin mahdollisimman kattavasti, fyysisiä kokouksia järjestetään vain erityissyistä ja erityisjärjestelyin

·       vierailuja satamatoimistolla on vältettävä ja käynneistä sovittava etukäteen, ensisijainen yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla

·       asiointi toimistolla vain täysin terveenä ja kasvomaskin käyttö on suositeltavaa

·       käsien desifiointi ennen sisätiloihin saapumista

 

Satama seuraa ja noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä aktiivisesti.

 

Epidemic situation in Northern Ostrobothnia 01.12.2020

The corona epidemic in Northern Ostrobothnia is at a spreading phase.

 

The Port of Raahe is open 24/7 and all services are provided normally.

 

The following exceptional measures have been introduced:

·       The staff of Port of Raahe Ltd works remotely whenever possible

·       we will move to remote meetings, physical meetings will only be held for special reasons and with special arrangements

·       visits to the port office should be avoided and should be arranged in advance, but the primary contact is by phone or e-mail

·       visits to the office only in good health and the use of a face mask is recommended

·       disinfection of hands before entering the interior

 

The port follows and complies with the instructions and regulations given by the authorities.

 

Yhteydenotto / Contact

 

Raahen Satama Oy / Port of Raahe Ltd., Helmilaiturintie 66, FI- 92180 RAAHE

Puh / tel. +358 8 2277 555, email port@raahe.fi, www.raahensatama.fi / www.portofraahe.fi

 

Toimitusjohtaja / Managing Director Pauli Sarpola puh / tel. +358 40 026 5507, email pauli.sarpola@raahe.fi

 

Satamainsinööri / Port Engineer Ilkka Harju puh / tel. +358 40 135 6960, email ilkka.harju@raahe.fi

 

Satamasihteerit / Port Secretaries Anne Träff puh / tel +358 40 135 6988, email anne.traff@raahe.fi ja/and Marju Satokangas puh /tel. +358 40 134 0690, email marju.satokangas@raahe.fi

 

Lisää covid-19 infoa/ More info:

 

Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanne, suositukset ja rajoitukset

https://oyskorona.fi/

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Thl / Finnish institute for health and welfare:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

 

Sosiaali- ja terveysministeriö /  The Ministry of Social Affairs and Health

https://stm.fi/etusivu

https://stm.fi/en/frontpage

 

Raahen kaupunki / City of Raahe

https://www.raahe.fi/ajankohtaista/raahen-kaupungin-paatoksia-koronavirusepidemian-leviamisvaiheen-toimenpiteista

 

Finnpilotin luotsaukseen liittyvät koronatoimenpiteet

https://finnpilot.fi/paivitys-finnpilotin-koronatoimenpiteet-ja-luotsauksiin-liittyva-koronaohjeistus/


Rajavartiolaitos / The Finnish Border Guard:

https://www.raja.fi/koronainfo


Traficom

Ajankohtaista koronasta | Traficom

 

Suomen satamaliitto / Finnish Port Association

http://www.satamaliitto.fi/fin/ajankohtaista/covid-19/

 

EMSA – European Maritime Safety Agency

COVID-19 Measures - EMSA - European Maritime Safety Agency (europa.eu)