28
kesä

Rakennustyöt edenneet suunnitellusti

Rakennustyöt Raahen satama-alueella ovat edenneet suunnitellusti. Uutta aitaa valmistui yli 1,4 kilometriä kesäkuun alkupuolella, ja uusien varastokenttien päällystetyöt saatiin päätökseen juuri ennen juhannusta.

Uusi aita parantaa sataman henkilöturvallisuutta ja täyttää samalla sisäasiainministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksiin liittyvän asetuksen määräykset. Samoihin asetuksiin liittyen Raahen Satama Oy sekä SSAB Europe Oy pitivät toukokuussa infotilaisuuden alueella virkistystoimintaa harjoittaville metsästys- ja kalastusseuroille, paikallisille veneily-yhdistyksille sekä Lapaluodon kyläyhdistykselle. Sisäasiainministeriön säätämillä liikkumis- ja oleskelurajoituksilla ei ole merkittävää vaikutusta alueen virkistystoimintaan, ja normaalioloissa liikkuminen jatkuu lähes entisellään. 

Satamainsinööri Ilkka Harju iloitsee kestopäällysteen saaneesta uudesta 4,5 hehtaarin varastokentästä: "Uudet varastokentät tarjoavat erinomaiset tilat erilaisten projektikuljetusten välivarastoille ja tarvittaessa pidempiaikaiseenkin varastointiin."

uusi-varastokentta-asfaltointi_21062016_002_Raahen_Satama_Oy.jpg

Raahen satamalla on jo pitkään ollut keskeinen rooli investointien mahdollistajana. Lähivuosien hyvä esimerkki on Steeldone Oy:n Norjaan toimittama iso nosturi, jonka suurin yksittäinen lohko painoi 400 tonnia. Raahen sataman uudet varastokentät tarjoavat entistä paremmat edellytykset juuri tämäntyyppisille konepajateollisuuden kokoonpano- ja vientitarpeille.

Uusia ja merkittäviä investointeja ei ole lähiaikoina käynnistymässä, mutta sataman normaalit kunnostustyöt jatkuvat läpi kesän. Näihin kuuluu muun muassa laitureiden kunnossapitoa sekä sorapintaisten kenttien kunnostusta.