25
huhti
2022

Yritysmaailma-lehdessä: Raahen sataman investoinnit tukevat tuulivoima- ja energiahankkeita

"– Raahen Satamaa on viime vuosina kehitetty projektikuljetusten tarpeisiin. Pyrimme olemaan alueen johtava projektilastisatama, toteaa Raahen Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sarpola."

– Raahen Satamaa on viime vuosina kehitetty projektikuljetusten tarpeisiin. Pyrimme olemaan alueen johtava projektilastisatama, toteaa Raahen Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli Sarpola.

Mittavia investointeja

Raahen Satama on yksi Suomen vilkkaimmista satamista – kiitos ympärivuotisten ja säännöllisten yhteyksien, erinomaisten raideliikenne- ja maantieyhteyksien sekä sertifioidun ja asiakaslähtöisen palvelun. Sataman kautta kulkevista tavaralajeista suurin osuus on teollisuuden raaka-aineilla, mutta satamassa käsitellään myös mm. kontteja ja sahatavaraa.

– Projektikuljetusten ohella yleissatamatoimintamme on hyvin vahvaa. Sataman naapurissa on SSAB:n terästehdas, jonka tuotteet lähtevät satamasta maailmalle. SSAB:n kanssa haluamme jatkossakin kehittää yhdessä toimintaamme ja tarjota huippupalvelut terästeollisuuden tarpeisiin.

– Vienti- ja tuontiteollisuuden kannalta Raahen sataman logistinen sijainti on erinomainen: valtatie 8 kulkee vieressä, ja satamaan tulee myös rautatie.

Maatuulivoima elää tällä hetkellä Suomessa kukoistuskauttaan, sillä uutta kapasiteettia nousee kahden seuraavan vuoden aikana 3690 MW edestä. Tästä potista Pohjanmaan maakunnat saavat myös osansa. Tulevina vuosina Pohjanmaan satamien kautta kulkee arvioiden mukaan noin 1000 tuulimyllyä, joten töitä riittää useammallekin satamalle. Vuonna 2021 Raahen sataman kautta kuljetettiin 136 tuulivoimalaa, ja laskennallisesti sataman kapasiteetti mahdollistaa tällä hetkellä noin 200 voimalan läpimenon. Raahen satama on myös mukana merelle rakennettavan offshore-tuulivoimalan rakentamiseen liittyvässä suunnittelussa. Lähiaikoina Raahen edustan merialueelle on nousemassa yhteensä 410 merituulivoimalaa. Ensimmäisten rakentaminen alkaa 2020-luvun lopulla ja käytössä voimalat ovat ennen vuotta.

 

Kuva: Hooli Stevedoring Oy

Tuulivoimakuljetukset ovat erikoisprojekteja, joissa tarvitaan erikoisosaamista ja erikoiskalustoa. Raahessa satamaoperaattori Hooli Stevedoring on hankkinut sataman sisäisiin siirtoihin omaa siirtokalustoa, mikä vapauttaa perinteiset erikoiskuljetuslavetit niille kuuluviin kuljetuksiin eli maantiekuljetuksiin. Tuulimylly komponenttien läpimenoaika vaihtelee muutamasta tunnista viikkoihin. Osia puretaan laivasta suurilla satamanostureilla ja nostellaan kuljetusalustojen päältä satamakentälle konttikurottajilla, joiden nostokapasiteetti ylittyy yli 100 ton. Lastaukset kentältä autoihin hoidetaan myös konttikurottajilla. Operaattorin oman kaluston käyttö laivan purun yhteydessä mahdollistaa laivan purun, komponenttien siirron varastokentälle sekä komponenttien lastauksen autoon samanaikaisesti.

Kasvavan liikennemäärän ja entistä kookkaampien komponenttien käsittelyn vuoksi vaatimukset satamainfralle kasvavat ja sitä Raahen Satama kehittää yhdessä operaattorin ja sataman muiden toimijoiden kanssa. Satamakenttää varastointia varten on tällä hetkellä 32 hehtaaria, ja vuonna 2022 käynnistyvän seuraavan laajennuksen jälkeen yhteensä noin 50 hehtaaria. Raahen satama on aktiivisesti kehittämässä yhdessä kaupungin kanssa liikennereittisuunnitelmia liittyen tuulimyllykomponenttien kuljetuksiin satama-alueelta pääväylille. Pituutta kasvaneet voimaloiden lavat ja pitkät tuulimyllyrungot tarvitsevat tilaa kääntyäkseen ja tämä aiheuttaa muutoksia tie- ja risteysalueille. Satama on parantanut satamasta johtavia ulosmenoreittejä esimerkiksi leventämällä risteyksiä ja siirtämällä katuvaloja.

Kohti ympäristöystävällisempää merenkulkua

– Muutaman vuoden sisällä on tulossa vetykäyttöisiä aluksia. Yleistyviä polttoaineita ovat myös biokaasu ja nesteytetty maakaasu eli LNG. Nähtäväksi jää, millaisia laivamoottoreita tulevaisuudessa käytetään. Satamissa mietitään, tarvitseeko laivoille ryhtyä antamaan maasähköä, ja jos tarvitsee, niin millaisella mittakaavalla. Vai panostetaanko kaasusäiliöihin ja kaasun tankkaukseen? Paljon asioita on avoinna, kuvailee Pauli Sarpola merenkulun murrosvaihetta.

Pitkän aikavälin visiona Raahen Satama Oy:llä on saada aluksille päästötön satamakäynti ja mahdollistaa samalla rahtilaivojen jätevesien talteenotto. Nykyisin laivat saavat laillisesti purkaa kansainvälisille merialueille harmaita vesiä, käsiteltyjä mustia vesiä sekä ruokajätettä.

– Eräät varustamot ovat jo tiedustelleet mahdollisuutta jättää jätevedet satamaan, Sarpola mainitsee.

Tulevaisuudessa laivojen pitää myös lisätä vaiheittain uusiutuvan polttoaineen osuutta ja Raahen Satama Oy:n asettamaa tavoitetta kohti hiilineutraalia satamaa tukee Wegalla teetettävä esiselvitys tulevaisuuden polttoaineista. Oli polttoaineratkaisu mikä tahansa, Raahen sataman täytyy olla valmis sitä tarjoamaan, koska se on edellytys pysyä kilpailukykyisenä satamana.

Tavoitteena syväväylän parantaminen ja uusi 500-metrinen laituri

– Meriväylän parantaminen on seuraavan kymmenen vuoden iso tavoitteemme. Tällä hetkellä syvyys on 10 metriä. Nyt satamassa käy suuria laivoja, jotka eivät voi tuoda tai viedä täyttä lastia. Väylä tarvitsisi paitsi syventämistä myös laajentamista, jotta se olisi isoille aluksille turvallinen kulkea.

– Laivoilla pyritään kuljettamaan kerralla mahdollisimman paljon tehokkuuden lisäämiseksi ja tonnikohtaisten päästöjen vähentämiseksi. Suuntaus on johtanut laivojen keskimääräisen koon kasvuun, mikä jatkuu edelleen. Nähdäkseni väylän parantaminen olisi tulevaisuutta ajatellen tarpeen, Sarpola painottaa.

Väyläviraston tuoreessa investointiohjelmaluonnoksessa Raahen väylän syvennys on B-korissa, mikä tarkoittaisi sen toteuttamista aikaisintaan vuonna 2025.

– Asiassa tarvitaan vielä selvityksiä ja lupaprosessien läpivientejä. Raahen Satama Oy:ssä teemme suunnitelmia satama-altaan syventämisestä ja laiturirakentamisesta. Tämänhetkisen arvion mukaan kustannus meille olisi 39 miljoonaa euroa ja valtion osuus 31 miljoonaa, eli yhteensä kyseessä olisi 70 miljoonan euron investointi, Pauli Sarpola toteaa.

Raahen satama-alueelle rakennetaan lähiaikoina uusi 500-metrinen laituri, jolle on jo haettu rakennuslupa. Tuulivoimahankkeiden myötä satamaan saapuu myös erikoisaluksia, joten lisäkapasiteettia tarvitaan. Laitureihin kohdistuu entistä isompia pistekuormia, joten infran täytyy olla kunnossa painavien komponenttien käsittelyä varten. Rakennettaville laitureille tehdään myös varaukset laivoille toimitettavan maasähkön kaapelointia varten.

raahensatama.fi
instagram.com/portofraahe
Toimisto puh. +358 8 227 7555
port@raahe.fi

Faktoja Raahen satamasta

 

  • Satamassa käy vuosittain n. 600 laivaa
  • Sataman kautta kuljetetaan raaka-aineita ja irtolasteja, terästä, sahatavaraa, kontteja sekä projektiluontoisia laivauksia
  • Raahen sataman osat ovat Lapaluoto, SSAB:n satamanosa sekä syväsatama
  • Syväsatamassa 2 laivapaikkaa ja Roro-ramppi
  • SSAB: 6 laivapaikkaa
  • Lapaluoto: 3 laivapaikkaa, lisäksi erillinen hinaajalaituri sekä odotuslaituri, jossa sementinlastauslaitteisto
  • Lapaluodon satamanosassa kontitusterminaali (n. 6 000 m²), jossa kontituslaite, siltanosturi ja kosteudenhallintajärjestelmä
  • Lapaluodossa katettua varastotilaa yli 25 000 m² ja varastokenttiä yht. 22 ha (vuonna 2022 30 ha)
  • Meriväylän kulkusyvyys 10 m, satama-altaiden kulkusyvyydet 10 ja 8 m

Jaa tämä sivu: