Tietosuoja

Rekisterin pitäjä

Raahen Satama Oy, Helmilaiturintie 66, 92180 Raahe
08-2277 555, port@raahe.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Träff, Helmilaiturintie 66, 92180 Raahe
040 135 6988, anne.traff@raahe.fi

Rekisterin nimi

Raahen Satama Oy:n yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään pääasiassa tiedottamiseen, mutta myös asiakassuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti.  

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta itseltään tai yrityksen nettisivuilta asiakkuussuhteen hoitamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Raahen Satama Oy:n ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Raahen kaupungin tietoliikenne verkossa. Raahen Satama Oy:n kansioihin on pääsy ainoastaan yhtiön omilla työntekijöillä sekä Raahen kaupungin tietoliikennettä ylläpitävillä henkilöillä. Pääsy tietoliikenneverkkoon on suojattu salasanoin ja palomuurein.