Tietosuoja

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan (esim. nimi tai henkilötunnus) tai epäsuorasti (esim. verkkotunnistetieto).

Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Raahen Satama Oy, Helmilaiturintie 66, 92180 Raahe
08-2277 555, port@raahe.fi
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Träff, Helmilaiturintie 66, 92180 Raahe
040 135 6988, anne.traff@raahe.fi

 
3. Rekisterin nimi

raahensatama.fi -verkkosivuston lomakkeella kerättyjen henkilötietojen rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä mainonta ja markkinointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat 

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Käynti-/postiosoite
  • Sähköpostiosoite

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan raahensatama.fi-sivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin käytössä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojasi koskien sinulla on oikeus: tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista tiedot, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, vastustaa käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi). Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle, ja pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Raahen kaupungin tietoliikenne verkossa. Raahen Satama Oy:n kansioihin on pääsy ainoastaan yhtiön omilla työntekijöillä sekä Raahen kaupungin tietoliikennettä ylläpitävillä henkilöillä. Pääsy tietoliikenneverkkoon on suojattu salasanoin ja palomuurein.  

 

Evästekäytännöt

Tällä sivustolla käytetään evästeitä välttämättömiin toiminnallisuuksiin sekä käyttäjätilastojen seuraamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat tallentaa käyttäjän laitteelle. Eväste voi sisältää tietoja mm. käyttäjän valitsemista asetuksista, ja nopeuttaa näin sivuston käyttöä. Evästeiden avulla sivustolle palaava käyttäjä voidaan myös tunnistaa samaksi eri käyntikertojen välillä.

Käyttäjä voi aina halutessaan tyhjentää laitteelleen tallentuneet evästeet, ja useimpien selainten asetuksista niiden käytön voi myös estää kokonaan. Lisätietoja evästeiden poistamisesta selainkohtaisesti:

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Firefox
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie

Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mitä evästeitä raahensatama.fi sivustolla käytetään?

Evästeitä on kahdenlaisia: tilapäisiä istunnon mittaisia evästeitä, jotka säilyvät kunnes käyttäjä sulkee selaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät määrätyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne itse. Evästeet voivat olla sivuston omia, tai kolmannen osapuolen tarjoamia. Tällä sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:

 

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet ovat sivuston selaamisen ja toimintojen käyttämisen kannalta oleellisia.

Source Cookies Expires
raahensatama.fi

ConcreteSitemapTreeID
CONCRETE5_LOGIN
CONCRETE5

Session
raahensatama.fi

cookieconsent_status

(stores information about

cookie consent allow/deny)

1 year

Concrete5-julkaisujärjestelmän asettamat evästeet eivät tallenna henkilötietoja tai yksilöityä dataa käyttäjästä.

Tilastolliset evästeet

Tilastolliset, eli analytiikkaevästeet keräävät anonyymia dataa sivuston käyttäjistä.

Tarjoaja Eväste Säilytysaika

raahensatama.fi
Lähde: Google Analytics

_ga 26 kk
_gid 1 pv

_gat_gtag_UA_

66888727_1

1 min

Google Analytics analytiikkaohjelmiston avulla keräämme tilastollista dataa mm. siitä, miten sivustoa käytetään ja mistä sinne saavutaan. Tiedot kerätään täysin anonyymeinä, eikä niistä voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tietoja käytetään vain sivuston kehittämistarkoituksiin.

Näiden evästeiden keräämät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Lue täältä lisää Googlen tietosuojakäytännöistä.


Muut evästeet

Tarjoaja Eväste Säilytysaika

marinetraffic.com

__gads 13 kk
_fbp 6 kk
_gat 1 min
_ga 26 kk
_gid 1 pv

mp_017900c581ab

83839036748f85e

0877f_mixpanel

6 kk
SERVERID Istunto
  vTo Istunto

Marine Traffic -palvelun avulla näytämme sivustolla Raahen Sataman saapuvien ja lähtevien alusten kartan. Palvelu voi käyttää evästeitä tilastojen seurantaan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Lisätietoja Marine Trafficin tietosuojakäytännöistä löydät täältä.

 

Voit halutessasi poistaa laitteellesi tallentuneet evästeet ja estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tarkemmat ohjeet tähän löydät englanniksi osoitteesta aboutcookies.org. Huomioithan, että evästeiden poistaminen käytöstä saattaa estää joidenkin verkkopalvelun toimintojen käyttämisen.
Evästeiden hallinta

 

Sivustolle tullessasi sivun alareunaan ilmestyy banneri, josta voit valita hyväksytkö kaikki sivuston evästeet, vai ainoastaan välttämättömät. Voit muuttaa evästevalintaa tämän painikkeen kautta: